O samostanowieniu i czarnym poniedziałku rozkmin kilka